کیفوز توراسیک

سپتامبر 27, 2022
کیفوز توراسیک

کیفوز توراسیک

کیفوز توراسیک (کیفوز قفسه سینه) به انحنای بیش از حد به سمت بیرون قسمت بالای کمر، جایی که ستون فقرات قفسه سینه شما قرار دارد، اشاره […]