کفش طبی خوب

ژانویه 14, 2019
بیماری های شایع پا

بیماری های شایع پا

درمان های حمایتی برای بیماری های شایع پا در بخش جلویی، میانی و پشتی پا شامل اصلاح کفش یا تجویز کفش می باشد. بیماری های زیر […]
ژانویه 23, 2019
کف پای صاف

کف پای صاف

کف پای صاف نوعی ناهنجاری است که با عدم وجود قوس طبیعی در کف پا مشخص می شود. وجود قوس طبیعی در کف پا برای جذب […]
مارس 6, 2019
پای پرانتزی

پای پرانتزی و درمان آن

پای پرانتزی یا ژنوواروم (Genu Varum) وضعیتی است که فرد در زمانی که مچ پاهای خود را به هم می چسباند بین زانوها فاصله وجود داشته باشد. […]
مارس 20, 2019
هالوکس والگوس

هالوکس والگوس و درمان آن

هالوکس والگوس نوعی دفورمیتی در انگشت شست پا است که در اثر وارد شدن فشار طولانی مدت به شست پا ایجاد می شود. هالوکس والگوس از […]