پروتز مچ پا

آوریل 14, 2023
پروتز مچ پا

پروتز مچ پا

پروتز مچ پا یک وسیله پزشکی است که با جراحی برای جایگزینی مفصل مچ پا آسیب دیده یا بیمار کاشته می شود. این برای تقلید از […]