پروتز اندام

ژوئن 10, 2022
پروتز اندام

پروتز اندام

پروتز اندام یک اندام مصنوعی است که جایگزین بخش از دست رفته بدن می شود، معمولاً به دلیل قطع شدن آن. علل اصلی قطع اندام عبارتند […]