پاچنبری

اکتبر 29, 2019
کلاب فوت

کلاب فوت و درمان آن

کلاب فوت یا پاچنبری یکی از شایع تین ناهنجاری های مادرزادی نوزادان در بدو تولد شناخته می شود. در اين بدشكلي مادرزادی شایع قسمت جلوی پا […]