ورزش پای پرانتزی

مارس 6, 2019
پای پرانتزی

پای پرانتزی و درمان آن

پای پرانتزی یا ژنوواروم (Genu Varum) وضعیتی است که فرد در زمانی که مچ پاهای خود را به هم می چسباند بین زانوها فاصله وجود داشته باشد. […]