واروس

جولای 26, 2020
واروس

واروس

واروس یا پای پرانتزی عارضه ای است که با انحراف زانو به طرف خارج و یا فاصله گرفتن زانو ها از یکدیگر همراه است و در […]