هزینه بریس فلج مغزی

نوامبر 25, 2019
فلج مغزی

فلج مغزی

فلج مغزی ( CP ) نوعی مشکل مغزی است که مغز و دستگاه عصبی مرکزی درگیر اختلالاتی شده و سبب بروز مشکلاتی در مهارت های حرکتی […]