هالوکس والگوس

مارس 20, 2019
هالوکس والگوس

هالوکس والگوس و درمان آن

هالوکس والگوس نوعی دفورمیتی در انگشت شست پا است که در اثر وارد شدن فشار طولانی مدت به شست پا ایجاد می شود. هالوکس والگوس از […]