ساخت پروتز

آوریل 4, 2019
ارتز چیست؟

ارتز چیست؟

ارتز (Orthosis) یا بریس به وسیله‌ ای گفته می‌شود که برای کمک به عملکرد اندام یا عضو آسیب دیده یا دچار نقص ساخته می شود. استفاده […]