دست مصنوعی

نوامبر 10, 2020
اندام مصنوعی

اندام مصنوعی

اندام مصنوعی یا پروتز نوعی وسیله مصنوعی است که توسط متخصص ارتوپدی فنی ساخته شده و جایگزین یک قسمت از دست رفته بدن می شود. انسان […]
دسامبر 30, 2021
پروتز اندام فوقانی

پروتز اندام فوقانی

پروتز اندام فوقانی برای کمک به عملکرد اندام های فوقانی که به هر دلیل دچار قطع عضو شده اند توسط متخصصان ارتوپدی فنی طراحی و ساخته […]