در رفتگی مادرزادی مفصل لگن

سپتامبر 14, 2019
در رفتگی مادرزادی مفصل لگن

در رفتگی مادرزادی مفصل لگن

در رفتگی مادرزادی مفصل لگن یکی از شایع ترین اختلالات مادرزادی است که در برخی نوزادان دیده می شود. بیماری های ژنتیکی یا قرار گرفتن کودک […]