درمان زانوی ضربدری

فوریه 4, 2021
زانوبند زانوی پرانتزی

زانوبند زانوی پرانتزی

زانوبند زانوی پرانتزی یکی از ابزارهای موثر در اصلاح پرانتزی بودن زانوها در کودکانی است که دچار این ناهنجاری هستند. پرانتزی بودن زانوها و پاها یکی […]