درمان خار پاشنه

ژانویه 14, 2019
بیماری های شایع پا

بیماری های شایع پا

درمان های حمایتی برای بیماری های شایع پا در بخش جلویی، میانی و پشتی پا شامل اصلاح کفش یا تجویز کفش می باشد. بیماری های زیر […]
سپتامبر 22, 2021
خار پاشنه پا

خار پاشنه پا

خار پاشنه پا یک برآمدگی استخوانی نوک تیز در استخوان پاشنه است که به دلیل تجمع رسوبات کلسیم در زیر استخوان پاشنه رخ می دهد. خار […]