تنگی کانال نخاعی

مارس 9, 2021
تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی نوعی اختلال شایع ستون فقرات است که به دو صورت مادرزادی و اکتسابی رخ داده و با کم بودن فضای کانال نخاعی همراه […]