بهترین ارتوپدی فنی در تهران

فوریه 11, 2020
پروتز پا

پروتز پا

پروتز پا در مواردی که فرد دچار آمپوتاسیون ( قطع عضو ) از قسمت زیر زانو شده مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب تا زمانی که […]