بریس کلاب فوت

اکتبر 29, 2019
کلاب فوت

کلاب فوت و درمان آن

کلاب فوت یا پاچنبری یکی از شایع تین ناهنجاری های مادرزادی نوزادان در بدو تولد شناخته می شود. در اين بدشكلي مادرزادی شایع قسمت جلوی پا […]
ژانویه 5, 2020
پاچنبری

پاچنبری و درمان آن

پاچنبری یا کلاب فوت یکی از شایع ترین بیماری های مادرزادی کودکان است که با چرخش پا به سمت داخل مشخص می شود. این بیماری در […]
جولای 9, 2021
بریس کلاب فوت

بریس کلاب فوت

بریس کلاب فوت برای درمان این ناهنجاری در بسیاری از کودکان مبتلا موثر بوده و توسط جراح ارتوپدی کودکان توصیه و توسط متخصص ارتوپدی فنی طراحی […]