بریس لوردوز

اکتبر 2, 2019
گودی کمر

گودی کمر

گودی کمر یا لوردوز نوعی ناهنجاری مرتبط با ستون فقرات است که با افزایش تقعر ستون مهره های کمری مشخص می شود. در اثر این ناهنجاری […]
فوریه 13, 2021
لوردوز

لوردوز

لوردوز یا گودی کمر یکی از ناهنجاری های ستون فقرات است که با افزایش غیرطبیعی تقعر ستون مهره ها در ناحیه کمر مشخص می شود. قوس […]