انحراف شست پا

فوریه 25, 2021
انحراف شست پا

انحراف شست پا

انحراف شست پا زمانی رخ می دهد که انگشت بزرگ پا به انگشت کناری فشار وارد کرده و باعث بزرگ شدگی و بیرون زدگی مفصل شست […]