ارتوپدی فنی

ژانویه 12, 2019
کفش طبی

کفش طبی

کفش طبی باید با نوع و سطح فعالیت های فرد مناسب باشد. کارآمدی ارتزهای اندام تحتانی وابسته به کفش بوده و کفش مناسب تاثیر ارتز را […]
آوریل 29, 2020
دیسپلازی مفصل ران

دیسپلازی مفصل ران

دیسپلازی مفصل ران یا دررفتگی مفصل ران در کودکان یکی از مشکلات شایعی است که اغلب بطور مادرزادی رخ می دهد و یا ممکن است در […]
نوامبر 27, 2020
انواع بریس اسکولیوز

انواع بریس اسکولیوز

انواع بریس اسکولیوز برای کمک به درمان غیرجراحی این عارضه توسط جراح ارتوپدی و فیزیوتراپیست ها توصیه می شود. این بریس ها می توانند در نحوه […]
می 3, 2021
تمیز کردن بریس

تمیز کردن بریس

تمیز کردن بریس  از آن جایی که در هنگام پوشیدن بریس باید آن را تا حد امکان محکم بست، مراقبت صحیح از پوست و بریس بسیار […]