ارتوپدی فنی در تهران

ژانویه 12, 2019
کفش طبی

کفش طبی

کفش طبی باید با نوع و سطح فعالیت های فرد مناسب باشد. کارآمدی ارتزهای اندام تحتانی وابسته به کفش بوده و کفش مناسب تاثیر ارتز را […]
ژانویه 14, 2019
بیماری های شایع پا

بیماری های شایع پا

درمان های حمایتی برای بیماری های شایع پا در بخش جلویی، میانی و پشتی پا شامل اصلاح کفش یا تجویز کفش می باشد. بیماری های زیر […]
فوریه 6, 2019
کیفوز

کیفوز ، علائم و روش های درمان

کیفوز یا قوز پشت عارضه ای شایع در ستون فقرات است که در آن انحنای ستون فقرات در مهره های بالایی بیش تر از حد طبیعی است. […]
فوریه 20, 2019
پای ضربدری

پای ضربدری

پای ضربدری نوعی دفورمیتی (تغییر شکل) در مفصل زانو است و با عدم وجود فاصله بین زانوها هنگامی که قوزک های پا از هم فاصله دارند […]