ارتوز بادی ژاکت

ژوئن 11, 2020
ارتوز بادی ژاکت

ارتوز بادی ژاکت

ارتوز بادی ژاکت ( Body jacket ) یکی از ارتوزهایی است که برای کمک به کنترل کامل ستون فقرات توسط متخصصان ارتوپدی فنی طراحی و ساخته […]