ارتز گودی کمر

فوریه 13, 2021
لوردوز

لوردوز

لوردوز یا گودی کمر یکی از ناهنجاری های ستون فقرات است که با افزایش غیرطبیعی تقعر ستون مهره ها در ناحیه کمر مشخص می شود. قوس […]