اخبار

اکتبر 23, 2020
انواع پروتز مصنوعی

انواع پروتز مصنوعی

انواع پروتز مصنوعی با هدف کمک به بهبود عملکرد در اندام دچار نقص عضو و یا اصلاح نواقص ظاهری توسط متخصصان ارتوپدی فنی طراحی و ساخته […]